اینها شکل مصور دلتنگی های من اند...
اهسته وارد شوید....
   

افسوس
یکشنبه 10 اردیبهشت1391 ساعت 1:56 | | نوشته ‌شده به دست علی ر. | ( )
دلم سوخت...

برای خودم.

دلم گرفت...

از زمان.

دلم شکست...

نپرس.

دلی نماند....

دلم برای گذشته ام

دلم برای احساسم

دلم برای خودم سوخت....

دلم برای کاغذ عطر خورده

دلم برای تک بیت های ناب

دلم برای خودم تنگ شد.....

دلم شکست...

 افسوس!

 

 نوشته شده در تاریخ ۱۰/۲/۸۷